Realiseren van ambities door te doen

“Je ambitie formuleren is slechts de kleinste stap in je ambitie realiseren” -een persoonlijke noot vanuit het werkveld- door Max Gijtenbeek Ambities genoeg in het sociaal domein! Zowel op de inhoud (geen Jeugdzorg+ meer, afbouwen van residentieel en meer ambulant) als op de bedrijfsvoering (professionaliseren van de uitvoeringsorganisatie, inrichten van contractmanagement en beheersing van de begroting). […]