Het begint bij de basis…

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Al sinds de decentralisaties in 2015 merken wij in ons dagelijks werk dat gemeenten en zorgaanbieders een enorme uitdaging hebben aan het voeren van een goede bedrijfsvoering. We zien dit terug in data-verzameling en interpretatie. Maar ook bij inkoop- en contractmanagement. Daarom werken YouBasics en PinkRoccade Local Government samen als kennispartners. Want beide partijen geloven in het verminderen van de administratieve lasten en zetten daar actief op in. Zorggeld besteed je tenslotte aan zorg. En als systeemleveranciers kunnen wij onze bijdrage leveren door processen beter op elkaar te laten aansluiten.

Het gaat over serieus geld

Goed contractmanagement is essentieel in het sociaal domein (of zorgdomein). Gemeenten maken met soms wel honderden verschillende zorgorganisaties afspraken over te leveren diensten. Dit doe je om zorg te kunnen garanderen aan inwoners van jouw gemeente. Met vele miljoenen in omloop aan bijv. jeugdhulp en Wmo is de financiële impact enorm. Tel daar participatie of schuldhulpverlening bij op en je weet: het gaat hier om serieus geld dat wordt uitgegeven (gemeente) en verdiend (zorgaanbieder).

Maar er is geen overzicht

De veelvoud aan zorgaanbieders zorgt voor een enorme hoeveelheid aan tariefafspraken en kwaliteitseisen. Overzicht over alle afspraken en eisen is cruciaal.  Helaas zien wij in veel gevallen geen systematische aanpak. Vaak wordt er gewerkt met een Excellijst, een lokale mappenstructuur (G-schijf, J-schijf etc.) of worden afspraken opgeslagen in mapjes in de e-mailbox.

Contractmanagement geeft inzicht en sturing

Het is te begrijpen dat je als gemeente worstelt met je bedrijfsvoering. Met contractmanagement vorm je een basis om alle gemaakte afspraken centraal te beheren en up-to-date te houden. Goed contractmanagement is zelfs een mooi startpunt voor goede bedrijfsvoering binnen jouw gemeente. Feitelijk wil je het contractmanagement direct verbinden met het productenboek in je frontoffice en backoffice applicaties. Zo ontstaan er geen verschillen in je administratie. En ben je als gemeente geen tijd kwijt aan onvolledige administraties. Als je contractmanagement op orde is, zorgt dat voor inzicht en sturing. En wanneer door contractmanagement je datahuishouding op orde is, stuur je als gemeente probleemloos op zorgverbruik.

Samenwerken is de sleutel

Goede samenwerking is voor ons een belangrijke sleutel voor contractmanagement. De samenwerking tussen de diverse onderdelen is dus ook een belangrijke sleutel voor het bedrijfsvoeringproces binnen gemeenten. Het loont om het contractmanagementsysteem te laten communiceren met het productenboek van je front- of backofficesystemen. Want dan lopen je gemaakte afspraken altijd één op één gelijk met de start van de administratieve keten.

Om deze reden werken Youbasics en PinkRoccade Local Government samen als kennispartners om gemeenten hiervan bewust te maken. Wij geloven in het verminderen van de administratieve lasten en zetten daar actief op in. Zorggeld wil je tenslotte besteden aan zorg en niet aan administratief werk.

Geschreven door Ingmar Uijl, Wim Verburg (PinkRoccade) en Sven den Boer (YouBasics).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meer nieuws

Blog

Hulpmiddelen en berichtenverkeer

Berichtenverkeer en Wmo hulpmiddelen In een vorig artikel zijn we ingegaan op de basisprincipes van contractmanagement die we bij Youbasics hanteren; overzicht, inzicht en sturing. Uit

Blog

Tenderanalyse zorgaanbieders

Tenderanalyse voor zorgaanbieders U wilt zich inschrijven op een aanbesteding, maar past de betreffende tender wel bij uw organisatie? Er spelen veel factoren mee wanneer