Leveranciersmanagement begint bij een goed fundament

In januari publiceerde de Werkgroep Marktdossiers van Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein de publicatie: “Inkoopsegmentatie Jeugdhulp en Wmo”. Deze publicatie omschrijft de verschillende segmenten waarin Jeugdhulp (in totaal 5) en Wmo (in totaal 3) kunnen worden opgedeeld. Marktsegmentatie is een belangrijke stap om te komen tot haalbare inkoopdoelstellingen. Marktsegmentatie geeft overzicht over hoe de verschillende vormen van Jeugdhulp en/of Wmo zijn opgebouwd en inzicht in alle (diverse) aandachtsgebieden per segment.

In de publicatie wordt leveranciersmanagement uitgelegd als een belangrijke stap. Het voeren van kwartaalgesprekken en het formuleren van veranderopdrachten voor aanbieders worden vanuit het leveranciersmanagement vormgegeven. Evenals het aansturen op samenwerking en het uitzetten van projecten, onderzoeken en pilots voor innovatie. Zonder goed leveranciersmanagement kom je niet tot een goede transformatie of het behalen van je inkoopdoelstellingen.

Per segment wordt in de publicatie uitgewerkt hoe het leveranciersmanagement in dat segment wordt vormgegeven of hoe je dit zou kunnen doen. Het leveranciersmanagement vormt daarmee een enorm belangrijk instrument in het bereiken van de inkoopdoelstellingen en in het werken aan en het behalen van transformatie.

Goed leveranciersmanagement bereik je alleen met een goed fundament. Een plek waar je de inkoopdoelstellingen, die zijn omgevormd naar contract- en uitvoeringsafspraken, kunt bijhouden, volgen en aanpassen. Dit alles om overzicht te houden in alle afspraken die zijn gemaakt, indien nodig nieuwe (aanvullende) afspraken te kunnen maken en andere belangrijke contactmomenten (bijv. op gebied van samenwerking) kunt vastleggen.

YouBasics biedt het fundament voor goed leveranciersmanagement. Een overzichtelijk en eenvoudig te gebruiken systeem waarin al je contract- en uitvoeringsafspraken staan geregistreerd en die je daarmee eenvoudig kunt volgen. Je koppelt eenvoudig acties en afspraken (en verslagen) aan het contract van je leverancier en hebt op die manier altijd alle belangrijke informatie van het contract in handbereik.

Wil je weten wat we voor jou leveranciersmanagement kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Klik hier voor de publicatie van de werkgroep Marktdossiers: “Inkoopsegmentatie binnen Jeugdhulp en Wmo”.