Tenderanalyse zorgaanbieders

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Tenderanalyse voor zorgaanbieders

U wilt zich inschrijven op een aanbesteding, maar past de betreffende tender wel bij uw organisatie? Er spelen veel factoren mee wanneer een zorgaanbieder zich wil inschrijven op een bestaande en/of nieuwe aanbesteding. Een goede oriëntatie en analyse helpen om een onderbouwde keuze te maken. Het onderzoek van YouBasics bouwt verder op de huidige (in)richting en bedrijfsvoering. U wil immers met uw bedrijf blijven onderscheiden en bijdragen aan duurzame zorg.  

In het onderzoek is ons uitgangspunt duurzame groei. Dit komt voort uit hard werken en een combinatie van het juiste aanbod, op het juiste moment, geleverd door de juiste mensen om de juiste reden. De insteek hierbij is dat het meer leveren van de huidige dienstverlening eenvoudiger en duurzamer is dan een nieuwe dienstverlening op te starten. Dit met alle bijkomende kosten van huisvesting en werving en selectie. Het kan echter ook zo zijn dat een zorgaanbieder zich in een nieuwe regio/gemeente moet vestigen. Dit vraagt alleen in veel gevallen om een langere investeringshorizon.  


Onze aanpak

Een organisatie kent vele disciplines waar specifieke ervaring en kennis voor nodig zijn. Het effect op het resultaat van het bedrijf wordt grotendeels bepaald door de onderlinge afstemming en samenwerking tussen deze disciplines. In het onderzoek analyseren we voor uw organisatie de 3 uitgangspunten van YouBasics:

  • Overzicht; In kaart brengen van de huidige situatie.
  • Inzicht; Inzicht in de contracten, eisen, bedrijfsvoering etc.
  • Sturing; Keuzes maken over de koers op basis van verzamelde informatie.

Voor elk uitgangspunt hebben wij verschillende methodes om een helder beeld te krijgen van de situatie. Deze kunnen variëren van het analyseren van de bedrijfsprocessen, contracten doorspitten, opvragen van beschikbare data, korte intensieve groepssessies voor het maken van een SWOT-analyse. Kortom, afhankelijk van de huidige en gewenste situatie en de daaruit voortvloeiende doelstellingen van het onderzoek gaan we samen met de organisatie aan de slag. 


Wat levert het op

Een compleet onderzoek welke als oriëntatie kan dienen bij het maken van toekomstige keuzes, uitgevoerd door specialisten uit het sociaal domein. Het advies zal o.a. bestaan uit: 

  1. Aanbestedingen die duurzaam bij uw organisatie passen, sluiten naadloos aan op onder andere de huidige contracten, rapportages, populatie en voorwaarden.
  2. Aanbestedingen die een grote impact hebben, maar moeilijk te realiseren zijn en veel inspanning vergen. Bijvoorbeeld een grote aanbesteding met samenwerkingsverbanden, als ook een locatie moeten openen. 
  3. Aanbestedingen die niet alleen heel moeilijk te realiseren zijn, maar bovendien niet passen bij uw organisatie. 


Maatwerk
Het onderzoek geeft in een compact en helder rapport inzicht in de mogelijkheden van bestaande en/of nieuwe aanbestedingen. U bepaalt waar u met uw bedrijf naar toe wilt, wij helpen u en uw organisatie daar te komen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meer nieuws

Artikel

YouBasics & CM Partners slaan de handen ineen

YouBasics & CM Partners slaan de handen ineen Het belang van goed contractmanagement is in de zorgsector de afgelopen jaren enorm toegenomen. Door de verschillende

Artikel

Welkom Twan en Samira

Samira Azarfane Mijn naam is Samira Azarfane, 31 jaar en ik ben werkzaam als contractmanager bij Youbasics. ‘Als ik later groot ben dan wil ik