Realiseren van ambities door te doen

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

“Je ambitie formuleren is slechts de kleinste stap in je ambitie realiseren”

-een persoonlijke noot vanuit het werkveld- door Max Gijtenbeek

Ambities genoeg in het sociaal domein! Zowel op de inhoud (geen Jeugdzorg+ meer, afbouwen van residentieel en meer ambulant) als op de bedrijfsvoering (professionaliseren van de uitvoeringsorganisatie, inrichten van contractmanagement en beheersing van de begroting). Ik zoom graag eens met je in op de ambities voor bedrijfsvoering.

In mijn dagelijkse werk als inkoop- en contractmanager zie ik regelmatig dat gemeenten hoge ambities hebben als het gaat om bedrijfsvoering. Zo willen veel gemeenten een consistente dataset op basis waarvan ze zinvolle analyses kunnen draaien. Maar in de praktijk zie ik vaak nog losse datasets die waardevolle informatie bevatten, maar niet goed aan elkaar gekoppeld (kunnen) worden. Daardoor missen gemeenten de mogelijkheid de analyses (structureel) te doen en de inzichten periodiek aan te scherpen. Ook willen veel gemeenten goed contractbeheer voeren, maar werken ze niet met een goed contractmanagementsysteem. Terwijl juist met een goed contractmanagementsysteem slimmere informatie beschikbaar is en beter vanuit het contract kan worden gemanaged.

Het probleem is niet een gebrek aan ambitie. Regelmatig hoor ik in gesprekken met partijen dat ze de ambitie hebben om een systeem te realiseren met dashboardfuncties en allerlei realtime informatie. Dat zijn ambities die goed passen bij de wens om bedrijfsvoering te professionaliseren. Maar het is soms een ideaalbeeld dat nog ver van de werkelijkheid staat. Als je nog vooral met excellijsten werkt om informatie te vergaren is deze ambitie natuurlijk op z’n minst ambitieus te noemen.

Het probleem is ook niet dat de ambities te hoog gegrepen zijn of nergens toe leiden. Integendeel, ik zie regelmatig dat een (te) hoge ambitie wel degelijk leidt tot het realiseren van doelstellingen, professionaliseren van contractmanagement en uiteindelijk zelfs transformatie van het zorglandschap.

Maar mijn boodschap is: het realiseren van je ambitie begint met doen! Te vaak zie ik dat men blijft hangen in de vraag hoe een doel behaald kan worden en hoe iets eruit moet komen te zien. En daar schiet je uiteindelijk nog niks mee op. Maak het daarom behapbaar.

“Knip je ambitie op, zeker wanneer deze groot is, in kleine stapjes. En ga aan de slag!”

Ja, je zult stappen zetten die achteraf niet effectief blijken te zijn, maar je zet wel stappen. Ook stappen die je niet direct dichterbij je doel brengen zijn waardevol. Zorg ervoor dat er beweging komt, want uiteindelijk geldt dat alleen doen je dichter bij het realiseren van je ambitie brengt.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meer nieuws

Blog

Hulpmiddelen en berichtenverkeer

Berichtenverkeer en Wmo hulpmiddelen In een vorig artikel zijn we ingegaan op de basisprincipes van contractmanagement die we bij Youbasics hanteren; overzicht, inzicht en sturing. Uit

Blog

Tenderanalyse zorgaanbieders

Tenderanalyse voor zorgaanbieders U wilt zich inschrijven op een aanbesteding, maar past de betreffende tender wel bij uw organisatie? Er spelen veel factoren mee wanneer