Van stip op de horizon naar concreet resultaat

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Hoe je met effectief inkopen en contractmanagement doelstellingen realiseert

Om iets te bereiken moet je eerst bepalen waar je heen wilt: een stip op de horizon. Vervolgens ga je nadenken over hoe je daar eigenlijk komt. Dit is niet anders in het sociaal domein. Zo wordt vanuit beleid stippen op de horizon gezet, zoals meer ambulant en minder residentiële jeugdhulp.

In principe is het bepalen van de stip op de horizon niet zo moeilijk. De uitdaging zit vooral in het realiseren van het einddoel. Dit vraagt om kennis en een goede kijk op de werkelijkheid. Met andere woorden: maak de stip dusdanig reëel dat deze ook haalbaar is, betrek de juiste partijen en vertaal de stip naar het ‘hoe’. Hoe zorgen we dat deze visie ook wordt gerealiseerd?

Dit proces is eigenlijk een cirkelbeweging. Het begint met het bepalen van richting (waar willen we heen) en het formuleren van een resultaat (de stip op de horizon). Vervolgens komt de inrichting (wat moet we doen en hoe gaan we dit doen?) Tot slot volgt de verrichting (het toewerken naar de resultaten) doormiddel van samenwerking met andere partijen, via het contractmanagement.

Inkoop- en contractmanagement is dus een belangrijk, zo niet onmisbaar, onderdeel voor het realiseren van het eindresultaat. Het vormt de kern van de inrichting en verrichting. De door beleid uitgewerkte visie vormt de richting en moet worden vertaald naar doelstellingen en een uitwerking van stappen (en partijen) die nodig zijn voor het behalen hiervan.

Met inkoop zorg je voor de juiste voorwaarden en partijen om de doelstellingen te realiseren en maak je afspraken met de partijen die dit zullen gaan uitvoeren. Het contractmanagement richt zich op de uitvoering en nakoming van gemaakte afspraken.

Bij Transitiepartners weten we dat effectief contractmanagement alleen maar kan, als je beschikt over twee essentiële zaken:

  1. Data
  2. Een goede inrichting

Zonder data ontbreekt het inzicht op (zorg)gebruik. Ook kun je niet (effectief) monitoren wat de voortgang is van gemaakte contractafspraken. Data is essentieel om de voortgang in beeld te brengen en, waar nodig, bij te stellen

Daarnaast is een goede inrichting essentieel voor het kunnen voeren van effectief contractmanagement. Zonder de juiste inrichting mis je de basis om op terug te kunnen vallen, met als gevolg dat je inzicht en overzicht verliest. Zonde, want op deze manier kun je bepaalde processen niet als standaard opnemen en kom je voor onnodige verrassingen te staan.

Bij Youbasics geloven we dat een goede inrichting aan de basis staat van het realiseren van je ‘stip op de horizon’. Om die reden hebben we een contractmanagementprogramma ontwikkeld: Youbasics.

Youbasics geeft de basis door overzicht te creëren. Het systeem geeft je daarmee inzicht en mogelijkheid om te sturen. Het helpt je ook om patronen te herkennen en inzicht te geven in de effectiviteit van doelstellingen. Dit vormt belangrijke informatie om (her)nieuwe richting te bepalen. Zo maak je contractmanagement effectief en wordt de cirkel van richting, inrichting en verrichting een dynamische geheel dat aanzet tot continue verbetering.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meer nieuws

Blog

Hulpmiddelen en berichtenverkeer

Berichtenverkeer en Wmo hulpmiddelen In een vorig artikel zijn we ingegaan op de basisprincipes van contractmanagement die we bij Youbasics hanteren; overzicht, inzicht en sturing. Uit

Blog

Tenderanalyse zorgaanbieders

Tenderanalyse voor zorgaanbieders U wilt zich inschrijven op een aanbesteding, maar past de betreffende tender wel bij uw organisatie? Er spelen veel factoren mee wanneer