Contracteren van hoofd- en onderaannemers

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Sinds de overheveling van Jeugdzorg naar gemeenten in 2015, zien we steeds vaker constructies met hoofd- en onderaannemers: contracteren gaat via een stelsel met hoofdaannemers die administratief en inhoudelijk verantwoordelijk zijn, óók voor wat onderaannemers doen. Dat betekent voor veel zorginstellingen (extra) uitdagingen, want de huidige infrastructuur en standaarden voor berichtenverkeer zijn hier nog niet op ingericht.

Hoofd- en onderaannemerschap in de zorg

Sommige gemeenten kiezen ervoor om een beperkt aantal zorgaanbieders te contracteren. De gecontracteerde zorgaanbieder die als hoofdaannemer optreedt is eindverantwoordelijk voor de zorg die geleverd wordt in de regio. Die zorg levert de hoofdaannemer met andere aanbieders, de onderaannemers. Dat kan gaan om zorg binnen een expertiseveld, zoals jeugdhulp, maar ook over expertisevelden heen. De hoofdaanbieder beslist wie de zorg voor de cliënt uitvoert. Hij kan het zelf doen, maar kan het ook (gedeeltelijk) uitbesteden aan één of meerdere onderaannemers. De hoofdaannemer blijft eindverantwoordelijk en legt over alles, ook over administratieve stromen en inhoudelijke zaken van de onderaannemers, verantwoording af aan de gemeente.

Extra taken en verantwoordelijkheden voor de hoofdaannemer

De rol van hoofdaannemer geeft voor zorginstellingen veel extra verantwoordelijkheden en risico’s. Ga maar na: contracten opstellen, overeenkomsten aangaan, toezicht houden en communiceren over zorginzet. En dat met je ‘concurrenten’ en met zorgaanbieders buiten het eigen expertiseveld. In feite verschuiven de administratieve lasten van de gemeente naar de zorginstelling. Door de schaarste op de zorgarbeidsmarkt en de versnippering in de jeugdzorgsector heeft de hoofdaanbieder vaak een groot aantal onderaannemers, met alle administratie die daarbij komt.

Een extra uitdaging voor zorginstellingen dus! De “hoofd- en onderaannemerschapsconstructie” geeft aan beide kanten uitdagingen:

·      De hoofdaannemer moet alles overzien. De hoofdaannemer moet verantwoording afleggen aan de gemeente, ook over wat de onderaannemer doet. Dit geldt zowel administratief als inhoudelijk. De hoofdaannemer is eindverantwoordelijk en moet dus alles overzien.

·      De hoofdaannemer moet zich bezighouden met extra contracteren. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het contracteren van onderaannemers. Voorheen lag deze taak vaak bij de gemeente.

·      Zorginstellingen hebben tekort aan mensen en middelen om dit efficiënt te laten lopen. Vaak zijn processen binnen de instellingen niet ingericht op deze taken. Denk aan overvolle drives met de wel bekende ‘’mapjes op de schijf plaatsen’’ werkwijze.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Overzicht essentieel voor beheersing en managen

Al die extra administratieve lasten voor zorginstellingen vragen om één ding: overzicht. Het is essentieel voor zorginstellingen om overzicht te houden in de geldende afspraken tussen hoofd- en onderaannemers. Want zonder overzicht ontstaat risico op een gebrek aan inzicht in de bestaande afspraken, laat staan in de vraag of de afspraken juist worden nageleefd. Met als direct risico dat de hoofdaannemer niet zijn contractuele verantwoordelijkheid nakomt.

Wij zijn ervan overtuigd dat het begint bij de basis: overzicht is essentieel voor hoofd- en onderaannemers. Juist voor hoofd- en onderaannemers. Dit is precies waar YouBasics bij kan ondersteunen! Niet alleen bieden wij met onze applicatie een oplossing om al je afspraken met hoofd- of onderaannemers te ordenen en bij te houden, wij beschikken ook over inhoudelijke kennis van contractmanagement. We kunnen meedenken in het effectief en efficiënt inrichten van je proces(sen). De basis op orde! Wie heeft dit belang nu niet?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meer nieuws

Blog

Hulpmiddelen en berichtenverkeer

Berichtenverkeer en Wmo hulpmiddelen In een vorig artikel zijn we ingegaan op de basisprincipes van contractmanagement die we bij Youbasics hanteren; overzicht, inzicht en sturing. Uit

Blog

Tenderanalyse zorgaanbieders

Tenderanalyse voor zorgaanbieders U wilt zich inschrijven op een aanbesteding, maar past de betreffende tender wel bij uw organisatie? Er spelen veel factoren mee wanneer