YouBasics helpt gemeenten en zorgaanbieders met effectief contractmanagement

Gemeenten en zorgaanbieders staan sinds de decentralisaties voor een enorme opgave in het sociaal domein. Op nieuwe onderwerpen moest, naast het maken van beleid en het organiseren van de uitvoering, ook afspraken worden gemaakt met zorgaanbieders en/of gemeenten. Ook dit was vaak onbekend terrein binnen het sociaal domein. Tegelijkertijd gaan er miljoenen om in deze beleidsvelden. Dus is het maken van goede afspraken en het toezien daarop essentieel.

In de praktijk hebben we gemerkt dat het inrichten van het contractmanagement de nodige obstakels heeft opgeleverd. Veel gemeenten en zorgaanbieders maken nog geen gebruik van een contractmanagementsysteem. Waar wel gebruik wordt gemaakt van systemen, zijn deze vaak niet voor het sociaal domein ontworpen. Dit betekent dat men beperkt is tot het bewaren van contracten, addenda en aanvullende afspraken in de organisatorische mappenstructuur: een systeem dat niet ingericht is op het managen van honderden contracten. Hierbij is het overzicht vaak weg en kunnen acties moeilijk worden gekoppeld aan specifieke onderdelen van een contract.

Dit is waar YouBasics bij kan helpen. YouBasics is een gebruiksvriendelijk contractmanagementsysteem dat speciaal is ingericht op het sociaal domein, het managen van een veel tal van contracten en bijbehorende afspraken. YouBasics biedt een centrale plek waar contracten en bijbehorende afspraken kunnen worden vastgelegd. Ook helpt YouBasics bij het bijhouden van processen. Zo wordt u geholpen bij het toezien op contractuele afspraken met uw samenwerkingspartners. YouBasics geeft u overzicht en daarmee inzicht en de mogelijkheid tot sturing op uw contractafspraken.