Volg ons:

De strategische partner
voor zorgaanbieders

Wanneer een gemeente zijn basis op orde heeft, dan is deze in staat om een strategisch partner te vormen richting zorgaanbieders. Het voordeel van strategisch partnerschap is de samenwerkingsrelatie met een aanbieder. Om zo vanuit gelijke verantwoordelijkheid de best mogelijke kwaliteit van zorg te leveren en de maatschappelijke gelden zo effectief mogelijk te besteden.

YouBasics | Zorgcontractering, contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

De basis begint bij beleid

De basis voor een gemeente begint bij een duidelijke visie en strategie. Deze moeten zich vertalen naar organisatiedoelstellingen waarin de betrokken rollen, taken en verantwoordelijkheden omschreven zijn. Collega’s moeten dezelfde taal spreken en het is belangrijk dat de gestelde doelen, middelen en planning met elkaar samenhangen. Een duidelijke visie op rechtmatigheid en doelmatigheid van zorgvragen in de betreffende regio is daarbij cruciaal.

De basis voor goede contracten

Het beleid moet vertaald worden naar contracten waarin heldere contractdoelstellingen zijn gedefinieerd. Deze moeten meetbaar en herleidbaar zijn en moeten gekoppeld zijn aan de organisatiedoelstellingen. Belangrijk hierin is dat er geen onduidelijkheden en aannames in voorkomen.  Als laatste is het belangrijk dat je in de contracten rekening hebt gehouden met potentiële risico’s.

De basis voor mensen & processen

Wanneer beleid is gemaakt en contracten zijn opgesteld en ondertekend is het belangrijk dat collega’s dezelfde taal spreken en snappen wat er moet gebeuren. Door te werken volgens methodieken (bijvoorbeeld CATS CM) kunnen de randvoorwaarden worden geschetst.  Hierin worden rollen, taken en en verantwoordelijkheden vastgelegd. Ook duidelijke afspraken met interne- en externe stakeholders zijn hierbij van belang.

De basis voor systemen

Alles begint bij beschikbaarheid en de kwaliteit van data. Als dit voldoende aanwezig is, kan je overzicht creëren door gebruik te maken van een contractmanagementsysteem. Hierin zijn alle gemaakte afspraken en contracten vastgelegd op één plek, waardoor je deze makkelijk kunt raadplegen. Vervolgens heb je inzage nodig in juistheid, volledigheid en tijdigheid van zorguitgaven. Pas dan kun je sturen op de gemaakte afspraken. Gebruik hiervoor een dashboard waarin de belangrijkste kerncijfers staan.

Bekijk onze producten & diensten
voor gemeenten

Tools

Nee, YouBasics is geen IT bedrijf! Maar we weten wel hoe we het contractmanagement procesmatig moeten vormgeven. Speciaal voor het sociaal domein heeft YouBasics een toolbox ontwikkeld voor contractmanagers.

Trainingen

Als expertisecentrum leiden we ook contractmanagers op. Naast eigen ontwikkelde trainingen zijn we ook gecertificeerd CATS CM partner voor het zorgdomein.

Adviesdiensten

YouBasics is een team van bevlogen specialisten op het gebied van contractmanagement in de zorg. We helpen onze klanten met advies  en dat doen we via interim, projecten en strippenkaarten.

Andres Peña Rivera
Contractmanager

De basis op orde betekent voor mij: zorgen dat de organisatie- en contractdoelstellingen behaald worden. Het sociaal domein is complex, voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, met een veelzijdigheid aan contracten, verschillende zorgregio’s en gemeente die weer aparte afspraken maken.

YouBasics | Contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Onderwerpen waar wij ons bij
gemeenten mee bezig houden

Onze adviseurs lopen bij veel gemeenten rond. Ze houden zich bijvoorbeeld bezig met onderwerpen als:

Aanbestedingen
Zorg
inkoop
Berichtenverkeer
Hoofd- en
onderaannemerschap
Dashboarding
Uitvoeringsvarianten
Accountantscontrole
Bedrijfsvoering

Download één van onze inhoudelijke publicaties

YouBasics is een expertisehuis. Je mag dus van ons verwachten dat wij regelmatig interessante content publiceren. Bekijk onze publicaties in de kennisbank. Je vindt hier bijvoorbeeld blogs, whitepapers, klantverhalen, podcastafleveringen en video’s.

Wij werken voor
deze gemeenten

De adviseurs van YouBasics werken voor gemeenten en inkooporganisaties door heel het land. Bekijk hieronder een greep uit onze gemeentelijke opdrachtgevers.

Gemeente Amsterdam | YouBasics
Gemeente Tilburg | YouBasics
Gemeente Amstelveen | YouBasics
Gemeente Lelystad | YouBasics
Gemeente Haarlem | YouBasics