Volg ons:

De basis op orde
voor zorgverzekeraars & zorgkantoren

Zorgverzekeraars hebben over het algemeen hun basis redelijk op orde. Maar dat betekent niet altijd dat zij daardoor een goede strategische partner zijn richting gemeenten, ziekenhuizen en zorgaanbieders. Het voordeel van strategisch partnerschap ligt in de samenwerkingsrelatie met deze partijen om vanuit gelijke verantwoordelijkheid de best mogelijke kwaliteit van zorg te leveren. Bovendien helpt het om de maatschappelijke gelden zo effectief mogelijk te besteden.  Bij YouBasics helpen we je bij het vormen van langdurige relaties.

YouBasics | Zorgcontractering, contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

De basis begint bij beleid

Als het gaat om het bepalen van effectief beleid spelen er veel belangen bij zorgverzekeraars. Naast wettelijke bepalingen en invloeden van veel verschillende stakeholders is het ook van belang dat er gedacht wordt vanuit de zorgverkopende partijen. Zonder reële afspraken kan en geen gezonde samenwerking gevormd worden. Bij YouBasics kennen we de betrokken partijen Daarom kunnen we meedenken in het vormgeven van effectief beleid. 

De basis begint bij contracten

De jaarlijkse zorgcontractering is elke keer weer een race tegen de klok. Onderhandelingen verlopen vaak moeizaam en de deadline wordt niet altijd gehaald. Hierdoor is het voor consumenten tijdens het overstapseizoen niet duidelijk wat er per aangeboden polis wordt vergoed. De adviseurs van YouBasics helpen bij het makkelijker en sneller maken van het contracteerproces. Daarnaast nemen we veel kennis en expertise mee van de zorgaanbieders, ziekenhuizen en gemeenten.

De basis begint bij mensen & processen

Stroperige processen zijn vaak de reden dat de zorgcontracten niet tijdig en efficient worden afgesloten. De adviseurs van YouBasics helpen bij het neerzetten van  efficiëntere, effectievere en conformiteit bevorderende inkoopprocessen. Ook helpen we bij het neerzetten van werkafspraken en het trainen van medewerkers in het gebruik van deze werkprocessen en afspraken. 

De basis begint bij systemen

De informatievoorziening is over het algemeen goed geregeld bij zorgverzekeraars en zorgkantoren. Toch merken we dat onze adviseurs vaak met concrete verbeteringen komen in processen en systemen. Dit komt omdat wij de kant van zorgaanbieders & ziekenhuizen ook perfect kennen. Zo dragen we ook bij aan het inzichtelijk maken van de juiste informatie om de gesprekken met deze stakeholders te kunnen voeren.

Bekijk onze producten & diensten
voor zorgverzekeraars

Tools

Nee, YouBasics is geen IT bedrijf! Maar we weten wel hoe we het contractmanagement procesmatig moeten vormgeven. Speciaal voor het sociaal domein heeft YouBasics een toolbox ontwikkeld voor contractmanagers.

Trainingen

Als expertisecentrum leiden we ook contractmanagers op. Naast eigen ontwikkelde trainingen zijn we ook gecertificeerd CATS CM partner voor het zorgdomein.

Adviesdiensten

YouBasics is een team van bevlogen specialisten op het gebied van contractmanagement in de zorg. We helpen onze klanten met advies  en dat doen we via interim, projecten en strippenkaarten.

Jerome
Contractmanager

“Al jaren ondersteun in zowel zorginkopende als zorgverkopende partijen met het op orde krijgen van de basis. Voor alle partijen cruciaal en elke keer net een beetje anders.”

YouBasics | Zorgcontractering, contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Onderwerpen waar wij ons bij
zorgverzekeraars mee bezig houden

Zorg
contractering
Proces
verbetering
Contract
management
Overzicht via
dashboarding
Training &
begeleiding
Zorginkoop
onderhandelingen
Markt
onderzoek
Bench
marking

Download één van onze inhoudelijke publicaties

YouBasics is een expertisehuis. Je mag dus van ons verwachten dat wij regelmatig interessante content publiceren. Bekijk onze publicaties in de kennisbank. Je vindt hier bijvoorbeeld blogs, whitepapers, klantverhalen, podcastafleveringen en video’s.