Volg ons:
Andres Peña Rivera | Manager & CATS CM Trainer

Andres Peña Rivera

Manager & CATS CM Trainer

a.pena@youbasics.nl

Ik heb altijd in de zorg gewerkt. Zo ben ik begonnen op het zorgkantoor van VGZ als medewerker klantadvies voor de AWBZ en later de WLZ. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar een landelijk opererende jeugdzorgaanbieder als accountmanager zorgverkoop, waar ik in aanraking kwam met het sociaal domein. Vanuit mijn rol als accountmanager was het ontzettend belangrijk om de afspraken die er waren met 35 zorgregio’s, zo’n 150 gemeenten, in kaart te brengen en te monitoren. Contractmanagement was en is dus essentieel om overzicht te krijgen en vanuit daar inzicht en sturing. Wanneer dit goed gebeurt zorg je ervoor dat de doelstellingen van de organisatie behaalt worden. Dit maakt contractmanagement voor mij uitdagend en boeiend.

De basis op orde betekent voor mij, zorgen dat de organisatie- en contractdoelstellingen behaald worden. Het sociaal domein is complex, voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, met een veelzijdigheid aan contracten, verschillende zorgregio’s en gemeente die weer aparte afspraken maken. Om doelstellingen te realiseren is het noodzakelijk om van alle in het contract vastgelegde verantwoordelijkheden, verplichtingen, procedures, afspraken, voorwaarden en tarieven de naleving te bewaken. Door overzicht en inzicht, weet je wat de risico’s zijn en kun je die beheersen. Wanneer dit op orde is, is er een solide basis waardoor doelstellingen gerealiseerd worden.