Volg ons:
Jasmijn Heinen | Adviseur contractmanagement

Jasmijn Heinen

Adviseur contractmanagement

j.heinen@youbasics.nl

De basis op orde, ook wel het leggen van het fundament, is essentieel. Om goed mee te kunnen doen in de maatschappij is het belangrijk dat men bepaalde vaardigheden ontwikkelt, de basisvaardigheden. Het is ook van belang om een sterke sociale basis te creëren om kwetsbaarheden in de samenleving te verkleinen. Sinds de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten wordt er meer nadruk gelegd op het aansluiten van zorg bij de leefwereld van de inwoner. Om dit te bereiken, is het belangrijk om eerst de basis te leggen door middel van inzicht, structuur en overzicht. Vanuit deze drie pijlers kan worden vastgesteld welke behoeften er zijn, welke middelen daarvoor nodig zijn, hoe dit gerealiseerd kan worden en welke verwachtingen en doelstellingen hieruit voortvloeien.

Het sociale domein, een complexe wereld en tevens zo belangrijk. Het sociale domein is een verzamelnaam voor alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en participatie in de maatschappij bevorderen. Het gaat om te doen wat nodig is. Vanuit de ervaring die ik heb opgedaan in de zorgsector en mijn politieke ervaring in de commissie samenleving, weet ik dat er nog veel winst te behalen valt in het sociale domein. Alleen al door efficiënter te werken en kennis te delen met elkaar, kan er veel veranderen voor mensen die gebruik maken van voorzieningen binnen het sociale domein. Door mijn analytisch vermogen kan ik vanuit verschillende invalshoeken verbanden leggen om de processen binnen het sociale domein te optimaliseren, waarbij de mens altijd centraal blijft staan. Uiteraard is het niet mogelijk om de wereld in één keer te veranderen, maar kleine aanpassingen kunnen al een wereld van verschil maken. Eenieder die hier extra mee geholpen is, geeft mij de motivatie om door te gaan! Vanuit mijn passie voor de zorg, hart voor de mens, gedrevenheid en analytisch vermogen wil ik mij als contractmanager in het sociale domein inzetten voor een betere wereld. Een wereld waarin iedereen mee kan doen, het gemeenschapsgeld besteed wordt waarvoor het bedoeld is en er duurzame relaties ontstaan. Niets is onmogelijk als we het samen doen; samen bereiken we meer dan wanneer we individueel te werk gaan.