Volg ons:
Kevin Osei Assibey | Adviseur contractmanagement

Kevin Osei Assibey

Adviseur contractmanagement

k.oseiassibey@youbasics.nl

De basis op orde hebben is voor mij pas bereikt als je helderheid en inzicht hebt, weet waar je aan toe bent en weet waarom bepaalde dingen georganiseerd zijn zoals ze zijn. Hieruit kun je conclusies trekken om vervolgens stappen te nemen om contracten, afspraken en processen verder te optimaliseren. Het sociaal domein is een complex georganiseerd vraagstuk, waar iedereen in zijn of haar leven weleens mee te maken krijgt. Met de aankomende vergrijzing wordt er meer beroep gedaan op het sociaal domein. Deswege is het belangrijk dat sociale instellingen inzicht hebben en weten waar ze aan toe zijn met betrekking tot de organisatie en de afspraken rondom de zorgdienstverlening. Hoe makkelijker en beter we het georganiseerd hebben. Hoe beter, efficiënter en soms ook goedkoper wij de zorgdienstverlening kunnen maken, waardoor meer mensen hier uiteindelijk profijt van kunnen hebben. Mijn drive is daarom om mij de komende tijd in te zetten voor het sociaal domein om hieraan te gaan bouwen.