Volg ons:

Onmisbare inzichten in contractmanagement: De CM Essential Financiën en TCCO uitgelegd!

Wie een auto koopt, kijkt niet alleen naar de aanschafprijs, maar ook naar de kosten die daarna komen: verbruik, verzekering, onderhoud etc. Bij contractering in het sociaal domein gebeurt dit echter nog te weinig. Door de volledige levenscycluskosten van een contract in overweging te nemen, kunnen organisaties duurzaamheid, lange termijn waarde, risicobeheer en naleving waarborgen. […]

Van winst denken naar impact denken.

YouBasics | Zorgcontractering, contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

De wereld verandert. Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en sociale ongelijkheid; de verandering naar een meer duurzame samenleving vraagt van organisaties om een nieuwe manier van denken. Ondernemingen pakken steeds meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor een gemeente is het geen luxe, maar noodzakelijk om stelling te nemen in de transitie naar een duurzame wereld. Dit is niet alleen […]

Budgetplafond: Effectieve Kostenbeheersing of schijnmaatregel?

YouBasics | Zorgcontractering, contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Het streven naar ‘meer doen voor minder geld’ stond centraal bij de decentralisatie in 2015. Gemeenten kregen nieuwe taken toebedeeld, maar werden tevens geconfronteerd met aanzienlijke bezuinigingen. In 2026 krijgen gemeenten weer minder inkomsten van het Rijk. Is het gerechtvaardigd van het Rijk te verwachten dat gemeenten maatschappelijke problemen oplossen met beperkte financiële en personele […]

De basis op orde: Een solide basis in de bedrijfsvoering voor succesvol contractmanagement

YouBasics | Zorgcontractering, contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Bij YouBasics geloven we in het bieden van strategisch partnerschap op het gebied van bedrijfsvoering en contractmanagement. Onze adviseurs zijn niet alleen experts op het gebied van contractmanagement, maar hebben tevens een diepgaand begrip van bedrijfsvoering en kennis over inkoop- en contractmanagement processen. We streven ernaar om de wereld van gemeenten en zorgaanbieders samen te […]