Volg ons:

De basis op orde: Een solide basis in de bedrijfsvoering voor succesvol contractmanagement

Bij YouBasics geloven we in het bieden van strategisch partnerschap op het gebied van bedrijfsvoering en contractmanagement. Onze adviseurs zijn niet alleen experts op het gebied van contractmanagement, maar hebben tevens een diepgaand begrip van bedrijfsvoering en kennis over inkoop- en contractmanagement processen. We streven ernaar om de wereld van gemeenten en zorgaanbieders samen te brengen. Zodat beide partijen dezelfde taal spreken en effectiever kunnen samenwerken.

Integraal belang
Het is belangrijk om te erkennen dat bedrijfsvoering bij gemeenten en zorgaanbieders een integraal onderdeel vormt van het efficiënt functioneren van de organisatie. Zowel bij gemeenten als bij zorgaanbieders zijn er vraagstukken die vragen om een doordachte aanpak op het gebied van inkoop, contractmanagement en bedrijfsvoering. Denk aan onderwerpen zoals complexe inkoopcontracten, het efficiënt gebruiken van applicaties en procesmatig werken in de gehele organisatie.

Een van de aspecten om deze vraagstukken duurzaam te kunnen oplossen betreft de synergie tussen contractmanagement en bedrijfsvoering. Succesvol contractmanagement kan niet plaatsvinden zonder een solide basis in de bedrijfsvoering. Dit geldt zowel voor gemeenten als voor zorgaanbieders. Het is essentieel om niet alleen afspraken te maken, maar om er ook voor te zorgen dat deze afspraken goed worden geïmplementeerd en dat deze afspraken kunnen worden nageleefd in de organisatie. Dit gebeurt onder andere door het juist inrichten van processen, het creëren van een hoge datakwaliteit ten behoeve van de monitoring en daarnaast het inzichtelijk maken van taken en verantwoordelijkheden.

Onze aanpak
YouBasics gaat hierin volgens de CATS-methodiek te werk. Onze aanpak richt zich op het uitvoeren, opzetten en faciliteren van contractmanagement en op het inrichten van efficiënte bedrijfsvoeringsprocessen. Dit omvat het opstellen van de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC); het inrichten van zorgadministratieve processen en het bewerkstelligen van efficiënt applicatiegebruik. We streven naar een integrale benadering waarbij zowel de primaire processen als de ondersteunende processen worden geoptimaliseerd.

De focus verleggen
Het is tijd om de focus te verleggen van reactief naar proactief contractmanagement. Daarmee verbreden wij onze scope van contractmanagement naar contractmanagement en bedrijfsvoering. Samen kunnen we de uitdagingen van vandaag aanpakken en bouwen aan een toekomst waarin gemeenten en zorgaanbieders samenwerken met een efficiëntere en effectievere inzet van zorggelden.

Wilt u eens van gedachten wisselen? Of heeft u behoefte aan meer informatie over hoe wij u kunnen helpen bij het optimaliseren en uitvoeren van het contractmanagement en bedrijfsvoering binnen uw organisatie? Wij gaan graag in gesprek over de mogelijkheden. Samen krijgen wij de basis op orde in de zorg!

Deel dit bericht:

Meer kennis