Volg ons:

CATS CM®, een investering in vertrouwen!

YouBasics | Contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Even voorstellen

Ik ben Andres Peña Rivera en ik ben Senior Contractmanager bij YouBasics. Als Senior Contractmanager werk ik in opdrachten waarbij er behoefte is aan kennis van (noodzakelijk) contractmanagement. Binnen YouBasics betekent dit naast de interim opdrachten bij klanten ook het verzorgen van (maatwerk) contractmanagementtrainingen, zowel intern als extern, coach en begeleid ik Junior en Medior contractmanagers en werk ik proactief aan het uitbouwen van het netwerk van YouBasics.

Toename in noodzaak contractmanagement

Contractmanagement krijgt een steeds prominentere rol binnen de zorg en met name in het Sociaal Domein. Contracten en contractafspraken hebben een vogelvlucht genomen sinds de transitie en zijn een enorme uitdaging geworden, zowel bij de opdrachtnemer als bij de opdrachtgever. YouBasics heeft mede hierdoor gekozen om alle contractmanagers op te leiden in de contractmanagementmethode CATS CM®. Een methode die ervoor zorgt dat op elk niveau in een organisatie de essentie van contractmanagement (her)kenbaar is. Daardoor zijn alle onderdelen in een contract voor opdrachtgever en opdrachtnemer helder en wat zorgt voor wederzijds vertrouwen in de samenwerking.

Met CATS CM zorg ik voor overzicht en inzicht

Momenteel werk ik sinds januari 2022 als interim contractmanager voor de regio Midden Holland met als standplaats Gouda. De regio was in december op zoek naar een creatieve en deskundige contractmanager, die de taken op het gebied van Jeugd GGZ en JBJR van de huidige contractmanager naadloos kon overnemen. Hierbij was tevens kennis en ervaring nodig op het gebied van de overige zorgsoorten, zoals Beschermd wonen en J&O. Dit vanwege de samenhang tussen de verschillende zorgdomeinen en de mogelijkheden voor meer strategisch contractmanagement binnen de gehele keten.

Als contractmanager in Midden Holland monitor en stuur je op de gemaakte kwalitatieve en financiële contractafspraken met aanbieders en werk je aan specifieke thema’s binnen de contractmanagementteams van jouw domein(en). Onderhoud je een contractrelatie met zorgaanbieders door het structureel voeren van contractgesprekken. En adviseer je de coördinator over mogelijkheden vanuit het domein Jeugd GGZ en JBJR voor meer strategisch contractmanagement binnen de gehele keten van Jeugdwet en WMO.

Door middel van de CATS CM® zorg ik voor overzicht en inzicht van verschillende contractafspraken met mogelijke bedrijfsrisico’s tot gevolg. Door dit effectief in te richten bespaar ik de opdrachtgever veel tijd aan bijvoorbeeld het terugvinden van informatie uit contracten. Ik gebruik hierbij de ‘Contractmanagement (CM) Essentials’, om te bepalen welke ‘Essentials’ noodzakelijk zijn voor het betreffende contract. Mede hierdoor verbeter ik de (vertrouwens)relatie tussen partijen waardoor samenwerking versterkt wordt en de hulpvrager beter geholpen wordt. Tot slot geeft CATS CM® inzicht in de rollen die betrokken zijn en welke bevoegdheden zij hebben. Door bijvoorbeeld het belang en de samenhang van “de overeengekomen prestaties (DOP), “Alle overige contractafspraken (AOC)” en de betrokken rollen te erkennen, is er een meldpunt voor signalen contractmanagement gerealiseerd voor consulenten, verwijzers en aanbieders. Hierdoor weten consulenten hoe en bij wie signalen gemeld moeten worden, is voor de contractmanager inzichtelijk welke signalen er zijn en kan er in een vroegtijdig stadium op geacteerd worden.

CATS CM® biedt mij een gereedschapskist waar ik zelf het juiste gereedschap uit kan halen. Hierdoor is de methode soms volledig toepasbaar, maar zijn onderdelen van de methode altijd toepasbaar. Dat is wat de CATS CM® methode een krachtig middel maakt om (contract)doelstellingen te behalen.

Deel dit bericht:

Meer kennis