Volg ons:

Klantverhaal Inkooporganisatie Sociaal Domein Centraal Gelderland

YouBasics | Zorgcontractering, contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Van februari 2023 tot en met september 2023 heeft Anne Marije Schenkel, contractmanager bij YouBasics de inkooporganisatie Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland (Inkoop SDCG) ondersteund bij het contractbeheer. De vraag ontstond omdat een vaste collega langdurig ziek bleek en er behoefte was aan tijdelijke ondersteuning met de extra doelstelling dat processen onder de loep genomen zouden worden.

Eerst even voorstellen, de organisatie Inkoop SDCG
Inkoop SDCG valt onder de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG). Dat is een samenwerkingsverband van 11 gemeenten binnen het sociaal domein in die regio. De 11 gemeenten in de regio Centraal Gelderland (Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar) werken samen op het gebied van inkoop van maatwerkvoorzieningen in het Sociaal Domein. Zij begeleiden inkoopprocessen binnen het Sociaal Domein en sluiten voor de regiogemeenten (raam)overeenkomsten af met zorgaanbieders. Ze beheren deze raamovereenkomsten en voeren gesprekken met gemeenten en aanbieders. Het team van Inkoop SDCG zet zich in voor opdrachtgevers (gemeenten) en opdrachtnemers (aanbieders) in de rol van expert, verbinder en vraagbaak. Ze doen hun werk vanuit de gedachte dat hun professionele inzet moet bijdragen aan het welzijn en een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de inwoners van de regiogemeenten.

Emma Nikkelen, manager Inkoop SDCG, stuurt het team aan waaronder contractbeheer en contractmanagement, maar ook data, kwaliteit en inkoop vallen. Het inkoopteam telt zo’n 17 medewerkers.

Professionalisering en inzet YouBasics
Emma vertelt over de ontwikkelingen die haar team heeft doorgemaakt en de inzet van Anne Marije bij Inkoop SDCG. “De reden dat Anne Marije ons moest komen helpen, was omdat er een collega langdurig ziek was en we behoefte hadden aan tijdelijke ondersteuning met een ‘plus’. Met die plus bedoel ik dat we op het moment van de opdracht nog volop aan het begin van doorontwikkelen stonden. We waren niet alleen op zoek naar iemand die tijdelijk mee zou werken in de operatie, maar ook door kennis en ervaring onze processen eens kritisch kon bekijken en kon adviseren hoe we daar efficiënter in konden zijn. Dat hebben we met zekerheid gevonden bij Anne Marije. De inzet van Anne Marije verliep zeer succesvol. Met haar engelengeduld en diplomatieke aanpak wist ze het team te betrekken bij veranderingen, waardoor processen werden verbeterd. Het resultaat is een efficiënter team met kortere communicatielijnen waar we nu nog steeds de vruchten van plukken en op voortborduren.”

Toegevoegde waarde
Emma: “Anne Marije bracht niet alleen haar kennis van contractmanagement bij een zorgaanbieder mee, maar ook haar positieve en enthousiaste persoonlijkheid. Haar vermogen om collega’s aan te spreken op afspraken, gecombineerd met geduld en diplomatie, maakte haar inzet bijzonder waardevol. Inkoop SDCG waardeert ook het eerlijke en transparante contact met YouBasics, zowel met Anne Marije als met de directeur van YouBasics, Sven den Boer.”

Trots op kennis en expertise
Waar Emma vooral erg trots op is, is het sterke en stabiele team dat er nu staat, dat een schat aan kennis en expertise bezit. Ze breiden voortdurend hun kennis uit om een nog sterker geheel te vormen, wat resulteert in waardevolle bijdragen aan de regio.

De samenwerking tussen Inkoop SDCG en YouBasics, met name de inzet van Anne Marije, heeft geleid tot positieve veranderingen, verbeteringen in processen en een nog sterkere positie in de regio. Dit verhaal toont aan dat een succesvolle samenwerking niet alleen draait om expertise maar ook om de juiste persoonlijkheid en benadering. De gezamenlijke inzet voor een veerkrachtig Sociaal Domein in Centraal Gelderland blijft een inspirerend voorbeeld voor andere regios.

Aanbeveling voor samenwerking
Emma Nikkelen beveelt andere organisaties aan om met YouBasics samen te werken, vanwege de kundige mensen en eerlijke afspraken. Echter, gunt ze YouBasics ook dat ze wat meer bekendheid vergaren en zich steeds onafhankelijker kunnen opstellen.

Deel dit bericht:

Meer kennis