Volg ons:

De invloed van contractmanagement op het functioneren in de maatschappij

YouBasics | Contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Meedoen in de maatschappij, wie wil dat nou niet? Zoals het voor velen van ons vanzelfsprekend is om mee te kunnen doen in de maatschappij, is dat voor anderen soms minder vanzelfsprekend. Gelukkig is er in  Nederland veel geregeld voor kwetsbare groepen in onze samenleving, denk hierbij aan het sociaal domein. Een complex domein, maar ó zo belangrijk!

Door Jasmijn Heinen, Contractmanager YouBasics

Als klein kind kwam ik al vrij snel in aanraking met de zorg. Groeien, dat wilde mijn lichaam niet of amper in ieder geval. Na een aantal jaar en vele onderzoeken verder kwam men er achter dat ik een groeistoornis had. De prognose was dat ik uiteindelijk rond de 1 meter 40 zou worden. Dat is klein ja. Hoe gaat dat er uit zien in de toekomst? Gaat deze lengte effect hebben op het functioneren binnen onze maatschappij? Vragen die voornamelijk bij mijn ouders leefden, aangezien ik nog te jong was om daarmee bezig te zijn. Voor mij zijn deze vragen niet meer van toepassing gezien het feit dat ik heb mogen deelnemen aan een studie waarbij ik werd behandeld met groeihormoon, met een fantastisch resultaat tot gevolg. Toch zijn er ook mensen die, om wat voor reden dan ook, wel met de vraag zitten hoe ze mee kunnen doen in de maatschappij, nu of in de toekomst.

Wat als je kind lijdt onder een angststoornis, de deur niet meer uit durft en daarmee steeds verder vervreemd van de samenleving? Dan wil je toch zo snel mogelijk de juiste hulp voor je kind? We krijgen steeds vaker schrijnende verhalen te horen waarbij kinderen maandenlang op de wachtlijst staan voor een behandeling bij de ggz via de jeugdwet. Zoals bij volwassenen treeknormen landelijk zijn vastgesteld, zo is dat binnen de jeugdwet niet landelijk vastgesteld. Bij het opstellen van inkoopafspraken tussen de gemeente en de zorgaanbieder is het wel verstandig om treeknormen op te nemen in de afspraken. Uiteraard snap ik dat ouders zich afvragen waarom de wachttijden momenteel zo lang zijn. Allereerst is er een enorme toename in het aantal jongeren met complexe problemen, maar daarbij speelt ook het budgetplafond bij gemeentes en zorgaanbieders een rol die tevens veel tijd kwijt zijn aan administratieve taken. Een snellere behandeling met kwalitatief goede hulp, een effectieve behandeling, zal er voor zorgdragen dat een kind weer beter kan functioneren in onze maatschappij. Is geld de oplossing? In mijn ogen niet. Het probleem moet structureel beter opgelost worden, de basis moet eerst op orde komen. Er moet meer duidelijkheidkomen in de vraag en aanbod kant, vanuit daar kan er beter ingespeeld worden op de inkoop van de zorg binnen de jeugdwet. Het contractmanagement speelt hier een hele belangrijke rol bij. Het creëren van overzicht en inzicht zorgt ervoor dat organisaties kunnen anticiperen en sturen op mogelijke veranderingen. Als men geen inzicht heeft in waarom er niet direct aan de hulpvraag voldaan kan worden, kan hier ook niet op gestuurd worden. Als men geen overzicht heeft van de hoeveelheid aanvragen en de hoeveelheid geleverde zorg, dan kan men ook geen inzicht krijgen in waar aanpassing of sturing nodig is. Overzicht en inzicht is dus van wezenlijk belang binnen dit domein en goed contractmanagement kan hier een duidelijk verschil in maken.

Het verschil maken in het sociaal domein. Door mijn eigen ervaring en het intensief gebruik maken van ons zorgstelsel, een stelsel dat garandeert dat ervoor iedereen goede en toegankelijke zorg is, werd de wens groter om hier een steentje aan bij te dragen. Hoe wil en kan ik mijn steentje bijdragen? Wil ik de zorg in uitvoerende vorm verlenen? Ja, ik had een ultieme droom: chirurg worden! Helaas is deze droom niet voor mij weggelegd en heb ik kortdurend kennis mogen maken met een functie als operatie assistente. Toch blijkt de uitvoerende zorg mij minder te liggen. Bedrijfsmatig kijk ik naar processen en ben hierin altijd op zoek naar efficiëntie en verbeteringen, wat uiteraard ten positieve komt voor de zorg en aandacht van de patiënt en de financiën. Binnen een functie in de uitvoerende zorg is hier weinig tot geen ruimte voor. Deze ruimte heb ik wel gekregen binnen mijn functie als commissielid samenleving die ik vanuit een politieke partij vervul. Binnen deze raadscommissie worden onderwerpen als welzijn, wmo-zorg, jeugdbeleid, participatie en sociale zaken, sport, onderwijs, volksgezondheid, cultuur en erfgoed besproken. Onderwerpen waar een ieder van ons een keer mee te maken kan krijgen. Hoe belangrijk is het voor ons allen dat het sociaal domein goed geregeld is, dat de contracten op orde zijn zodat risico’s in de verdere keten beperkt worden.

Vanuit intrinsieke motivatie om een bijdrage te leveren aan de maatschappij, de basis op orde te brengen binnen organisaties om vervolgens het sociaal domein te verbeteren ben ik bij YouBasics als contractmanager terechtgekomen. Uiteraard is het niet mogelijk om de wereld in één keer te veranderen, maar kleine aanpassingen kunnen al een wereld van verschil geven. Een ieder mens die hier extra mee geholpen is geeft mij de motivatie om door te gaan. Samenwerking blijft in dit domein van wezenlijk belang, niets is onmogelijk als we het samen doen, samen bereiken we meer dan als we individueel te werk gaan. Vanuit mijn rol als contractmanager zal ik een bijdragen leveren aan overzicht en inzicht, wat ten goede komt voor een ieder die mee wil functioneren in onze maatschappij!

Deel dit bericht:

Meer kennis