Volg ons:

Focus op relatie

Gemeenten en zorgaanbieders hebben sinds de decentralisatie een gemeenschappelijk belang: goede en betaalbare zorg bieden. Toch staat de relatie tussen gemeente en zorgaanbieder in de praktijk vaak onder hoogspanning.In dit artikel laten we zien hoe contractmanagement ervoor zorgt dat er meer tijd, geld en energie overblijft voor de daadwerkelijke zorg.

Door Anne Marije, Senior Contractmanager YouBasics

Wat zijn de uitdagingen?

Budgetten staan onder druk, de vraag naar zorg neemt toe, de wachtlijsten zijn lang en de personeelstekorten in de zorg zijn nijpend. Ook het SCP concludeert dat de resultaten van de decentralisatie in de praktijk achterblijven bij de verwachtingen[1]. De ondersteuning van de kwetsbare burger is niet op orde.  Zo is de deelname van mensen met een beperking aan de samenleving niet toegenomen, zijn er nog steeds knelpunten inde jeugdzorg en de kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking zijn nauwelijks verbeterd.

Doordat de zorg wordt gefinancierd met publieke middelen, bekijken de gemeente en de samenleving de zorgaanbieders met argusogen. De administratieve lastendruk is voor zowel de gemeente als de zorgaanbieder hoog. Er blijft minder budget om daadwerkelijk aan de zorg te besteden. Dit werkt frustrerend voor beide partijen. De prestatiedruk voor zorg professionals is hoog en hulpverleners lopen vast in het systeem, waardoor het ziekteverzuim en personeelstekorten verder oplopen. Professionals kiezen over het algemeen juist voor werken in het sociaal domein en de zorg vanuit een intrinsieke motivatie om kwetsbare mensen te helpen.

Gezamenlijke visie, doelen en resultaat

Gemeenten en zorgaanbieders zijn samen aan zet om realistische doelen te stellen. De waarde van een contractmanager schuilt in de brugfunctie die hij vervult tussen gemeente, aanbieders en keten partners. Contractmanagement is zoveel meer dan alleen het organiseren van een inkoopproces, het selecteren van aanbieders en het afsluiten van contracten.

Door een contractmanager al voor het afsluiten van het contract te betrekken, kan er een basis worden gelegd voor een goede samenwerking tussen gemeente en zorgaanbieder. Leg wederzijdse verwachtingen vast, stel gezamenlijke doelen en kaders, spreek dezelfde taal, deel kennis en ga zoveel mogelijk voor langlopende contracten, stuur op data en behoud daarmee de grip op de gezamenlijke case load. Onderhoud ook deze relatie door met elkaar mee te denken, evaluatiemomenten te plannen, aanpassingen te durven doen en transparant te zijn.

Tijd, geld en energie voor daadwerkelijke zorg

De relatie tussen zorgaanbieders en gemeente zal positief veranderen als op basis van betrouwbare informatie wordt gewerkt. Contractmanagement waarbij oog is voor de relatie, kan veel geld, tijd en energie besparen aan zowel gemeente- als zorgaanbiederzijde.

[1] Sociaal domein stagneert: Vijf jaar na decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde | Nieuwsbericht | Sociaal en CultureelPlanbureau (scp.nl)

Deel dit bericht:

Meer kennis