Volg ons:

Max over zijn ervaring met CATS CM®

YouBasics | Contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Collega Max vertelt over zijn werkzaamheden als senior contractmanager/ productmanager bij YouBasics en wat de CATS CM®contractmanagementmethode bijdraagt aan zijn werkzaamheden. 

Even voorstellen

Mijn werk als contractmanager bij YouBasics is divers. Het varieert van het begeleiden van aanbestedingstrajecten, tot het bieden van (maatwerk)trainingen over contractmanagement. Tevens word ik door klanten ingehuurd om (tijdelijk) de rol van contractmanager te vervullen in hun organisatie of juist om op projectmatige basis te werken aan het verbeteren of inrichten van (effectief) contractmanagement.

Onze YouBasicstool biedt een gestandaardiseerde oplossing om contracten overzichtelijk te registreren en hier op een simpele, maar zeer efficiënte manier alle relevante informatie aan te hangen, zodat je altijd een compleet contractdossier hebt. Als productmanager houd ik mij bezig met de inhoudelijke ontwikkeling van onze tool. Daarbij richt ik mij op de wensen die door klanten worden geuit, hoe deze eventueel toegepast kunnen worden en wat er nodig is om de tool steeds, vanuit onze visie, te kunnen laten bijdragen aan slim en effectief contractmanagement.

De afgelopen tijd ben ik samen met collega’s bezig geweest met de opleidingen in de contractmanagementmethode CATS CM®. CATS CM® heeft zich voor mij als een krachtige methodiek bewezen. Niet omdat het een compleet nieuw beeld geeft van contractmanagement of een methodiek biedt die zegt dat wat je daarvoor deed ‘niet goed’ was. CATS CM® is voor mij zo krachtig, omdat het juist een concrete en methodische aanpak biedt die je contractmanagement daadwerkelijk verder helpt.

Wat voor opdracht doe je nu?

In mijn huidige opdracht vervul ik de functie van contractmanager binnen een jeugdhulpregio. Ik beheer daarbij diverse accounts, ondersteun overige contractmanagers bij complexe onderwerpen en werk aan een doorontwikkeling van het contractmanagement. Dat laatste doe ik onder andere door werkprocessen uit te werken en te standaardiseren.

De regio heeft accountmanagers aangesteld die zich richten op de inhoudelijke ontwikkeling van jeugdhulp. Dit raakt aan het werk van contractmanagement en om dit goed te organiseren ben ik gevraagd om een heldere uitwerking van taken- en verantwoordelijkheden te realiseren en vast te leggen.

Hoe heb je het werken met CATS CM® ervaren?

Het werken met CATS CM® is voor mij erg prettig en bovenal zeer nuttig. Het is een methodiek die ook alleen op losse onderdelen al heel veel effect kan hebben op het contractmanagement. Daarbij merk ik dat je de methodiek altijd en overal mee naartoe kunt nemen en ook op kleine onderdelen al snel verschil kunt maken.

De methodiek helpt bovendien enorm om verschillende knelpunten bloot te leggen binnen de organisatie. Het geeft een heldere invulling waarom op bepaalde onderdelen het contractmanagement niet proactief, en soms minder efficiënt is. Dit inzicht helpt om op een gerichte manier je contractmanagement te kunnen doorontwikkelen.

Hoe pas je de CATS CM® methode toe binnen je opdracht?

De methodiek van CATS CM® kan ik op verschillende manieren toepassen binnen mijn opdracht. Allereerst gebruik ik onderdelen van de methodiek in het doorontwikkelen van contractmanagement, bijv. door de rollen en verantwoordelijkheden vanuit CATS CM® uit te werken en te vertalen naar hoe dat in de situatie binnen de opdracht is geregeld. De methodiek helpt daarbij om de verhouding van de rollen te duiden in de praktijk.

Een andere manier waarop CATS CM® voor mij terugkomt in mijn opdracht is het ondersteunen van andere contractmanagers. De CATS CM® methodiek geeft op onderdelen goede toelichting hoe je methodisch contractmanagement invulling geeft en wat dit oplevert. In een praktijksituatie waarbij sommige contractmanagementprocessen niet structureel zijn ingebed, helpt in specifieke casuïstiek de methodiek om hier snel, maar wel gedegen oplossing aan te geven.  

CATS CM® heeft zich voor mij als een krachtige methodiek bewezen. Niet omdat het een compleet nieuw beeld geeft aan contractmanagement of methodiek biedt die zegt dat wat je daarvoor deed ‘niet goed’ was. CATS CM® is voor mij zo krachtig, omdat het juist een concretisering en methodische aanpak biedt die het contractmanagement daadwerkelijk verder helpt.

Lees hier meer over het volgen van een CATS CM® training bij YouBasics

Deel dit bericht:

Meer kennis