Volg ons:

Tenderanalyse voor zorgaanbieders

Je wilt je inschrijven op een aanbesteding, maar past de betreffende tender wel bij jouw organisatie? Er spelen veel factoren mee wanneer een zorgaanbieder zich wil inschrijven op een bestaande en/of nieuwe aanbesteding. Een goede oriëntatie en analyse helpen om een onderbouwde keuze te maken. Het onderzoek van YouBasics bouwt verder op de huidige (in)richting en bedrijfsvoering.

In het onderzoek is ons uitgangspunt: duurzame groei. Dit komt voort uit hard werken en een combinatie van het juiste aanbod, op het juiste moment, geleverd door de juiste mensen om de juiste reden. De insteek hierbij is dat het meer leveren van de huidige dienstverlening eenvoudiger en duurzamer is, dan het opstarten van een nieuwe dienstverlening. Dit met alle bijkomende kosten van huisvesting en werving en selectie. Kan het echter ook zo zijn dat een zorgaanbieder zich in een nieuwe regio/gemeente moet vestigen. Dit vraagt in veel gevallen om een langere investeringshorizon.

Onze aanpak

Een organisatie kent vele disciplines waar specifieke ervaring en kennis voor nodig zijn. Het effect op het resultaat van het bedrijf wordt grotendeels bepaald door de onderlinge afstemming en samenwerking tussen deze disciplines. In het onderzoek analyseren we voor jouw organisatie de 3 uitgangspunten van YouBasics:

  • Overzicht; in kaart brengen van de huidige situatie.
  • Inzicht; inzicht in de contracten, eisen, bedrijfsvoering etc.
  • Sturing; keuzes maken over de koers op basis van verzamelde informatie.

Voor elk uitgangspunt hebben wij verschillende methodes om een helder beeld te krijgen van de situatie. Deze kunnen variëren van het analyseren van de bedrijfsprocessen, contracten doorspitten, opvragen van beschikbare data en korte intensieve groepssessies voor het maken van een SWOT-analyse. Kortom, afhankelijk van de huidige en gewenste situatie en de daaruit voortvloeiende doelstellingen van het onderzoek gaan we samen met de organisatie aan de slag.

Wat levert het op

Een compleet onderzoek, welke als oriëntatie kan dienen bij het maken van toekomstige keuzes, uitgevoerd door specialisten uit het sociaal domein. Het advies zal o.a. bestaan uit:

  1. Aanbestedingen die duurzaam bij jouw organisatie passen, sluiten naadloos aan op onder andere de huidige contracten, rapportages, populatie en voorwaarden.
  2. Aanbestedingen die een grote impact hebben, maar moeilijk te realiseren zijn en veel inspanning vergen. Bijvoorbeeld een grote aanbesteding met samenwerkingsverbanden, als ook een locatie moeten openen.
  3. Aanbestedingen die niet alleen heel moeilijk te realiseren zijn, maar bovendien niet passen bij jouw organisatie.

Maatwerk

Het onderzoek geeft in een compact en helder rapport inzicht in de mogelijkheden van bestaande en/of nieuwe aanbestedingen. Jij bepaalt waar je met jouw bedrijf naar toe wilt, wij helpen jou en jouw organisatie daar te komen.

Deel dit bericht:

Meer kennis