Volg ons:

Whitepaper van reactief naar proactief contractmanagement, een handreiking voor gemeenten

YouBasics | Contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Contractmanagement is sinds de decentralisatie een essentieel onderdeel geworden in het sociaal domein. Gemeenten maken met soms wel honderden
zorgorganisaties afspraken over te leveren diensten om zorg te kunnen garanderen voor haar inwoners. Met vele miljoenen in omloop aan Jeugdhulp en Wmo is de
financiële impact enorm. Reken daar de participatiewet en de verantwoordelijkheid van de gemeenten bij schuldhulpverlening bij en we realiseren ons allemaal dat er
enorme bedragen mee gemoeid gaan.

Tegelijkertijd ervaren wij bij onze opdrachtgevers dat de volwassenheid van het contractmanagement in de zorgsector nog flink moet groeien. Dit komt niet alleen
door de complexiteit en enorme financiële impact. We zien geregeld dat het contractmanagement bij te weinig of de verkeerde personen is belegd en er onvoldoende
aandacht wordt besteed aan goede beheersing. Doordat de vraag naar zorg en daarmee de complexiteit aan contracten en financiële middelen toeneemt, zullen de
relaties met alle betrokkenen in de zorgsector de komende jaren meer aandacht nodig hebben. Dit maakt effectief contractmanagement belangrijker dan ooit en vraagt om een methodische aanpak bij de organisatie en professionalisering van het contractmanagement. Effectief contractmanagement zorgt ervoor dat de contractdoelstellingen worden behaald, door ervoor te zorgen dat de contractuele doelen, afspraken en bijbehorende KPI’s worden gerealiseerd. Niet reactief, maar proactief vanuit overzicht, inzicht en sturing. In dit whitepaper gaan we hier verder op in!

Download hier het whitepaper

Deel dit bericht:

Meer kennis