Volg ons:

YouBasics & CM Partners slaan de handen ineen

Het belang van goed contractmanagement is in de zorgsector de afgelopen jaren enorm toegenomen. Door de verschillende financieringsvormen, de toenemende hoeveelheid contracten en de bedragen die er in zorg om gaan, is de complexiteit rondom de beheersbaarheid enorm gegroeid. Goed contractmanagement vraagt om een sterke methodische aanpak en dat is exact de reden waarom YouBasics de ‘CATS CM® methode’ van CM Partners omarmt.

Kennis en kunde combineren

Sven den Boer is directeur van YouBasics. Hij heeft veel vertrouwen in de nieuwe samenwerking met CM Partners: “Wij zien dat de volwassenheid van het contractmanagement in de zorgsector nog flink moet groeien. Door de complexiteit en enorme bedragen is contractmanagement vaak kwetsbaar; het is bij (te) weinig personen belegd en/of er wordt te weinig aandacht aan besteed om goede beheersing te realiseren.  De toenemende vraag naar zorg en de stijgende financiële tekorten bij een groot deel van de opdrachtgevers zet de relaties in de zorgsector op scherp. Dit maakt goed contractmanagement belangrijker dan ooit. En dat is ook precies de reden waarom we YouBasics zijn gestart. We wilden een kennishuis opzetten dat specifiek bestemd was voor contractmanagement in de zorg. CATS CM® past mijns inziens perfect in dat plaatje. Daar waar wij het zorgdomein en de daarmee gemoeide contracten op ons duimpje kennen, zorgt de CATS CM®- methode ervoor dat wij het contractmanagement bij onze opdrachtgevers kunnen professionaliseren. Tegelijktijdig geeft het onszelf de tools om onze visie op de zorgsector verder door te ontwikkelen.”

Het belang van een integrale aanpak

Linda Tonkes, directeur van CM Partners, is ook positief over de samenwerking met YouBasics. Ze vertelt daarover:De aandacht voor contractmanagement is een ontwikkeling die zowel in de zorg als daarbuiten sterk toeneemt. Samenwerken wordt steeds belangrijker naarmate organisaties meer besluiten uit te besteden, het aantal contracten blijft groeien en de (maatschappelijke) druk op transparantie en beheersing geen vraag maar een expliciet gegeven is in een kader van een grote aandacht voor de kosten.  Een integrale aanpak van het managen van contracten is dan ook cruciaal. De methode CATS CM® is in meer dan vijftien jaar ontwikkeld en toont aan dat de behoefte voor een universele taal en standaard noodzakelijk is. Wij zijn verheugd dat Youbasics zich aansluit bij een groeiende schare aan kwaliteitspartijen die ervoor kiest de methode vanuit haar professie te omarmen en uit te dragen.

YouBasics gaat all-in met CATS CM®

De samenwerking tussen de twee partijen heeft als doel om YouBasics als CATS CM®-partner te certificeren voor de zorgmarkt. Om de methode breed te omarmen, gaat YouBasics all-in. Dat betekent dat alle contractmanagers op dit moment de opleidingen CATS CM Foundation en CATS CM Practitioner doorlopen. Begin 2022 zullen ook een aantal van de senior contractmanagers opgeleid worden tot CATS CM® trainers. Sven den Boer verwacht vanaf eind april de CATS CM® opleidingen voor de zorgsector aan te kunnen gaan bieden. Tegen die tijd zijn de trainers gecertificeerd en kunnen zij de methode combineren met hun praktijkervaringen uit de zorgmarkt. Dat is precies wat deze samenwerking zo sterk maakt!

Toenemende complexiteit

Voor YouBasics is de strategische keuze een logisch gevolg van de marktontwikkelingen van de afgelopen jaren. De verwachting is dat de complexiteit alleen maar zal toenemen en gemeenten, zorgaanbieders en alle andere stakeholders steeds meer behoefte zullen krijgen aan beheersbaarheid en op zoek gaan naar manieren om te kunnen sturen op contracten en gemaakte afspraken. Dit kan simpelweg niet zonder de basis op orde te hebben. Dit begint bij een schaalbare en eenduidige aanpak en dat is precies wat CM Partners met haar methode CATS CM® biedt: een wereldwijd gebruikte en bewezen marktstandaard voor contractmanagement die de afgelopen vijftien jaar is doorontwikkeld tot de nieuwe norm.

Blijf ons volgen

De verwachting is dat YouBasics in het tweede kwartaal van dit jaar de eerste CATS CM® trainingen zal aanbieden gericht op de zorg. Heb je interesse? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Deel dit bericht:

Meer kennis