Volg ons:

Van winst denken naar impact denken.

YouBasics | Zorgcontractering, contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

De wereld verandert. Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en sociale ongelijkheid; de verandering naar een meer duurzame samenleving vraagt van organisaties om een nieuwe manier van denken. Ondernemingen pakken steeds meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor een gemeente is het geen luxe, maar noodzakelijk om stelling te nemen in de transitie naar een duurzame wereld. Dit is niet alleen […]

Budgetplafond: Effectieve Kostenbeheersing of schijnmaatregel?

YouBasics | Zorgcontractering, contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Het streven naar ‘meer doen voor minder geld’ stond centraal bij de decentralisatie in 2015. Gemeenten kregen nieuwe taken toebedeeld, maar werden tevens geconfronteerd met aanzienlijke bezuinigingen. In 2026 krijgen gemeenten weer minder inkomsten van het Rijk. Is het gerechtvaardigd van het Rijk te verwachten dat gemeenten maatschappelijke problemen oplossen met beperkte financiële en personele […]

De basis op orde: Een solide basis in de bedrijfsvoering voor succesvol contractmanagement

YouBasics | Zorgcontractering, contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Bij YouBasics geloven we in het bieden van strategisch partnerschap op het gebied van bedrijfsvoering en contractmanagement. Onze adviseurs zijn niet alleen experts op het gebied van contractmanagement, maar hebben tevens een diepgaand begrip van bedrijfsvoering en kennis over inkoop- en contractmanagement processen. We streven ernaar om de wereld van gemeenten en zorgaanbieders samen te […]

Klantverhaal Inkooporganisatie Sociaal Domein Centraal Gelderland

YouBasics | Zorgcontractering, contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Van februari 2023 tot en met september 2023 heeft Anne Marije Schenkel, contractmanager bij YouBasics de inkooporganisatie Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland (Inkoop SDCG) ondersteund bij het contractbeheer. De vraag ontstond omdat een vaste collega langdurig ziek bleek en er behoefte was aan tijdelijke ondersteuning met de extra doelstelling dat processen onder de loep genomen […]

Contractmanagement in het sociaal domein, belangrijker dan ooit!

YouBasics | Zorgcontractering, contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Ons voorgaande whitepaper, getiteld ‘Van reactief naar proactief contractmanagement,’ onderstreept het belang van effectief contractmanagement. In dat betoog hebben we vastgesteld dat de groeiende vraag naar zorg, samen met de toenemende complexiteit van contracten en financiële middelen, contractmanagement noodzakelijk is. Ook werd hierin benadrukt dat dit vereist dat de relaties met alle belanghebbenden in de […]

CATS CM is geen trucje, je moet echt willen!

YouBasics | Contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Verlengstuk van het “why” van je bedrijf Een contract kan je in heel veel gevallen zien als een verlengstuk van het  ‘Why’ van je bedrijf. Om je ‘Why’ (of ook wel: wat is jouw unieke toegevoegde waarde op deze wereld) volledig tot uitvoer te brengen heb je hulp van anderen nodig. Deze hulp kun je […]

De invloed van contractmanagement op het functioneren in de maatschappij

YouBasics | Contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Meedoen in de maatschappij, wie wil dat nou niet? Zoals het voor velen van ons vanzelfsprekend is om mee te kunnen doen in de maatschappij, is dat voor anderen soms minder vanzelfsprekend. Gelukkig is er in  Nederland veel geregeld voor kwetsbare groepen in onze samenleving, denk hierbij aan het sociaal domein. Een complex domein, maar […]

Het belang van goed bestandsbeheer voor contractmanagement

YouBasics | Contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Een effectief beheer van dossiers is van cruciaal belang voor het succesvol managen van contracten.Zonder een degelijke organisatie kan het een uitdaging zijn om bij te blijven met de talloze documenten die bij een contract betrokken zijn. Dit artikel benadrukt het belang van dossierbeheer bij contractmanagement, de obstakels die dit met zich meebrengt en hoe […]

Focus op relatie

YouBasics Academy | Zorgcontractering, contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Gemeenten en zorgaanbieders hebben sinds de decentralisatie een gemeenschappelijk belang: goede en betaalbare zorg bieden. Toch staat de relatie tussen gemeente en zorgaanbieder in de praktijk vaak onder hoogspanning.In dit artikel laten we zien hoe contractmanagement ervoor zorgt dat er meer tijd, geld en energie overblijft voor de daadwerkelijke zorg. Door Anne Marije, Senior Contractmanager […]

Spreek duidelijke taal in het contractmanagement

YouBasics | Zorgcontractering, contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Begrijpt u, in alle eerlijkheid, volledig wat in een Wmo-contract van 85 bladzijden en negen bijlagen staat? Volgt u de hogere wiskunde in de gepresenteerde tariefberekeningen die de toekomst van uw bedrijf direct kunnen beïnvloeden? Neemt u de nodige tijd om een Nota van Inlichtingen zodanig te redigeren, dat de gemiddelde lezer niet al op […]