Volg ons:

Een visie op de huidige gang van zaken en mogelijke oplossingen

YouBasics | Contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Een visie op de huidige gang van zaken en mogelijke oplossingen Patricia Klijn is in dienst bij YouBasics. Sinds juli 2021 werkt ze als interim contractmanager bij diverse inkooporganisaties en zorgaanbieders. Momenteel roepen de afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders over de jeugdhulp en de bijbehorende hoge administratieve lasten en de diversiteit binnen alle contracten veel vragen […]

YouBasics & CM Partners slaan de handen ineen

Het belang van goed contractmanagement is in de zorgsector de afgelopen jaren enorm toegenomen. Door de verschillende financieringsvormen, de toenemende hoeveelheid contracten en de bedragen die er in zorg om gaan, is de complexiteit rondom de beheersbaarheid enorm gegroeid. Goed contractmanagement vraagt om een sterke methodische aanpak en dat is exact de reden waarom YouBasics […]

Berichtenverkeer en Wmo hulpmiddelen

In een vorig artikel zijn we ingegaan op de basisprincipes van contractmanagement die we bij Youbasics hanteren; overzicht, inzicht en sturing. Uit de praktijk blijkt dat er met name bij het creëren van inzicht nog veel winst te behalen valt. Er kan inzicht verworven worden door een zorgvuldige analyse uit te voeren op de data die beschikbaar […]

Aandachtspunten voor contractmanagers bij de accountantscontrole 2020 en de impact van de Covid-19 crisis

Aandachtspunten voor contractmanagers bij de accountantscontrole 2020 De accountantscontrole voor de Wmo en Jeugdwet komt er weer aan. Dat vraagt wat van je als contractmanager van een zorgorganisatie. Waar moet je op letten? En wat betekent de Coronacrisis voor de accountantscontrole? Andres geeft je vieraandachtspunten mee, vanuit de vereisten van financiële rechtmatigheid voor gemeenten. In […]

Tenderanalyse voor zorgaanbieders

YouBasics Academy | Zorgcontractering, contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Je wilt je inschrijven op een aanbesteding, maar past de betreffende tender wel bij jouw organisatie? Er spelen veel factoren mee wanneer een zorgaanbieder zich wil inschrijven op een bestaande en/of nieuwe aanbesteding. Een goede oriëntatie en analyse helpen om een onderbouwde keuze te maken. Het onderzoek van YouBasics bouwt verder op de huidige (in)richting en […]

Contracteren van hoofd- en onderaannemers

YouBasics | Zorgcontractering, contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Sinds de overheveling van Jeugdzorg naar gemeenten in 2015, zien we steeds vaker constructies met hoofd- en onderaannemers: contracteren gaat via een stelsel met hoofdaannemers die administratief en inhoudelijk verantwoordelijk zijn, óók voor wat onderaannemers doen. Dat betekent voor veel zorginstellingen (extra) uitdagingen, want de huidige infrastructuur en standaarden voor berichtenverkeer zijn hier nog niet op […]

Klantcase – Actief Zorg

YouBasics | Zorgcontractering, contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Actief zorg over het contractmanagementsysteem van YouBasics Actief Zorg zet zich in voor mensen die huishoudelijke ondersteuning, verzorging, verpleging of begeleiding nodig hebben. Sinds 2020 maakt de organisatie actief gebruik van het contractmanagement systeem van YouBasics. Desirée Beerens is relatiemanager bij Actief Zorg en deelt haar ervaring met de tool. “Als relatiemanager ben ik het […]

Eric Dekkers: De ervaring met CATS CM®

YouBasics | Contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Collega Eric Dekkers vertelt over zijn werk namens YouBasics voor de gemeente Delft en de mogelijkheden die de contractmanagementmethode CATS CM® hem biedt om meerwaarde binnen deze opdracht aan te brengen. Even voorstellen Na ervaring opgedaan te hebben in de Forensische- en intensieve zorg en in de GGZ sector,  ben ik sinds mei 2021 werkzaam […]

Max over zijn ervaring met CATS CM®

YouBasics | Contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Collega Max vertelt over zijn werkzaamheden als senior contractmanager/ productmanager bij YouBasics en wat de CATS CM®contractmanagementmethode bijdraagt aan zijn werkzaamheden.  Even voorstellen Mijn werk als contractmanager bij YouBasics is divers. Het varieert van het begeleiden van aanbestedingstrajecten, tot het bieden van (maatwerk)trainingen over contractmanagement. Tevens word ik door klanten ingehuurd om (tijdelijk) de rol […]

Wat is contractmanagement in het sociaal domein?

YouBasics | Zorgcontractering, contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Een kijk op contractmanagement ‍Contractmanagement is in tegenstelling tot inkoop redelijk onbekend, terwijl het eigenlijk een verlengde van inkoop is. Met inkoop wordt de basis gelegd om organisatiedoelstellingen te realiseren en waar inkoop eindigt start contractmanagement. Binnen organisaties wordt wel steeds meer aandacht besteed aan contractmanagement, maar vaak is het nog onvoldoende aanwezig en soms […]